top of page

נהלים לתקופת הקורונה

 

  מידע להורים - תקף לספטמבר 2020

  • אלומות תקיים את הפעילויות השונות תוך שמירה על כללי היגיינה וריחוק חברתי.

  • גודל הקבוצות יוגבל ל-15 משתתפים (פלוס צוות) עד כמה שניתן. הורים מלווים נכללים במספר זה, ולכן (למעט החיפושיות) נבקש להימנע עד כמה שניתן מלהישאר בפעילות. בכל מקרה, נבקש כי לא יותר מהורה אחד ישאר עם כל ילד.

  • הקבוצות השונות יוכלו להשתתף בפעילויות באותו החלל (חיצוני, או פנימי בהמשך), אך אנו נקפיד על ריחוק חברתי בין הקבוצות השונות (כולל סימון מתאים במידת הצורך), על זמינות סבון או חומר חיטוי ועל חיטוי משטחים וחפצים משותפים. השירותים בפארק צ'סטרטון סגורים בתקופת הקורונה, אך במידה ופעילויות יערכו במקום אחר נקפיד גם על הגבלת מספר המשתמשים בשירותים ונקיונם. בהתאם להנחיות הממשלה, לא תתבצע לבישת מסכות במהלך הפעילויות.

  • על ההורים לעדכן את המורות של קבוצות ילדיהם במידה ואחד הילדים נכנס לבידוד. כמובן שאין להגיע לפעילויות במצב זה.

  • בתחילת כל פעילות ירשמו פרטי המשתתפים על ידי המורה של כל קבוצה (כולל הורים הנשארים לפעילות). זאת, על מנת לעמוד בדרישות Track and Trace.  נודה לכם על שיתוף הפעולה בעניין זה.

  • במידה והתבקשתם להביא ציוד לשיעור אנא ראו זאת כחובה, על מנת שילדיכם לא יאלצו לחלוק ציוד עם ילדים אחרים. בו בעת, אנא המנעו מלהביא לפעילויות ציוד בלתי נחוץ על מנת להפחית את מקורות ההדבקה הפוטנציאלים.

bottom of page