top of page

:הילדים נחלקים לקבוצות לפי גילאי

מלידה ועד ריספשן - פשפשים

ריספשן- חיפושיות

קיפודים - Year 1-2

ינשופים - Year 3-4

ג'ירפות - Year 5-6

  גיל 11-13  - מצווה

8-10 Year - מד״צים

מה עושים בכל שנה באלומות?

פשפשים

קבוצה שתהווה בית חם וישראלי לכל הילדים והוריהם מגיל לידה עד ריספשן. ההורה והילד יוזמנו לזמן משחק בעברית, שעת סיפור ושירים. זהו זמן יקר שבו אפשר לשמוע עברית ולא רק מההורים.

חיפושיות (Pre-school-reception) 

הילדים יגיעו לשעתיים של היכרות עם אותיות הא'ב' ויתנסו בכתיבת שמם. השיעור ישולב עם סיפורים, יצירה ומשחקים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד נושאים בהתאם לתוכנית השנתית. בנוסף, תשולב התרבות הישראלית-עברית דרך שירים, משחקים וחגיגות ימי ההולדת.

קיפודים (year 1-2)

הקיפודים לומדים את אותיות הדפוס ואת תנועות הניקוד. באמצעות משחקים, הפעלות והפתעות שונות, יכירו את אותיות העברית כאשר המטרה היא שבסוף השנה יוכלו לפענח מילים.

 

ינשופים (year 3-4)

הינשופים עובדים על שיפור הקריאה והכתיבה, מעבר מדפוס לכתב, העשרת אוצר מילים, פיענוח טקסט, הבנת הנקרא, וקריאה ללא ניקוד.

ג׳ירפות (year 5-6)

כיתת הג'ירפות תתמקד השנה בהתמודדות מול טקסטים מורכבים בעברית תוך התנסות בעשייה קולנועית בסיסית והפקת הצגה.

שנת מצווה 

קבוצה ייחודית שחוקרת את שורשי המשפחה, הקהילה והעמיות הישראלית מנקודת מבט פלורליסטית. הקבוצה תציץ בארון הספרים היהודי, תלמד על תיקון עולם, תשאל שאלות של זהות ושל מקום בחברה כילדים למשפחות ישראליות בבריטניה. שיא השנה הוא בטיול עם לינה באוהלים, וטקס של עליה לתורה בטבע.

 

קורס הדרכה

תוכנית לתלמידי החטיבה, שמטרתה להכשיר את הדור הבא של המדריכים בקהילה שלנו (לא יתקיים בשנת 2022-23)

 

מד״צים

המדריכים הצעירים מתנדבים בתוך אלומות, בהובלת פעילויות בנושא תרבות ישראלית, בתמיכה בקריאה ובסיוע למורים. ההתנדבות מוכרת בתכנית ה- Duke of Edinburgh.

 

 

bottom of page