top of page

:הילדים נחלקים לקבוצות לפי גילאי

מלידה ועד פרי סקול/ריספשן - פשפשים

פרי סקול/ריספשן- חיפושיות

קיפודים - Year 1-2

ינשופים - Year 3-4

חניכי הצופים - Year 5-7

  קורס הדרכה - Year 8-9

ומעלה -מדריכי צופים Year 10

מה עושים בכל שנה באלומות?

לומדים את השפה העברית וחווים תרבות ישראלית

פשפשים (לידה עד Pre-school)

קבוצה שתהווה בית חם וישראלי לכל הילדים והוריהם מגיל לידה עד פרי סקול/ריספשן. קבוצה מובלת הורים בהם כל שבוע הורה אחר מעביר פעילות קצרה לקבוצה. ההורה והילד מוזמנים לזמן משחק בעברית, שעת סיפור ושירים. זהו זמן יקר שבו אפשר לשמוע עברית ולא רק מההורים.

חיפושיות (Pre-school-reception) 

הילדים יגיעו לשעתיים של היכרות עם אותיות הא'ב' ויתנסו בכתיבת שמם. השיעור ישולב עם סיפורים, יצירה ומשחקים סביב חגי ישראל, תרבות ישראלית ועוד נושאים בהתאם לתוכנית השנתית. 

קיפודים (year 1-2)

הקיפודים לומדים את אותיות הדפוס ואת תנועות הניקוד. באמצעות משחקים והפעלות שונות, יכירו את אותיות העברית כאשר המטרה היא שבסוף השנה יוכלו לפענח מילים. כל זאת בשילוב עם חגי ישראל והנושא השנתי.

 

ינשופים (year 3-4)

הינשופים עובדים על שיפור הקריאה והכתיבה, מעבר מדפוס לכתב, העשרת אוצר מילים, פיענוח טקסט, הבנת הנקרא, וקריאה ללא ניקוד. כל זאת בשילוב עם חגי ישראל והנושא השנתי.

מ year 5 הילדים עוברים להיות חלק משבט הצופים:

חניכים (גירפות) (year 5-7)

יתחלקו למספר קבוצות ויעברו פעילויות עם מדריכות הצופים. ​הפעילות כוללת תוכן בעברית כחלק מצופים ישראל המעודדת אחריות חברתית, דמוקרטיה, זהות ישראלית-יהודית וכישורי חיים. ישנו דגש על למידת ותרגול עברית בדרך חויתית ומהנה.

 

קורס הדרכה

תוכנית לתלמידי החטיבה, שמטרתה להכשיר את הדור הבא של המדריכים בצופים. פעילות זו מועברת על ידי הש״ש.

 

מדריכים

המדריכים הצעירים מתנדבים בשבט הצופים באלומות, ומובילים פעילויות צופים לחניכים. ההתנדבות מוכרת בתכנית ה- Duke of Edinburgh.

 

 

bottom of page