top of page

צוות אלומות

IMG-20230820-WA0011.jpg

לנה בלנק

מורה בבית החינוך

IMG-20230820-WA0010.jpg

שקד ניר

מנהלת ומורה בבית החינוך

IMG-20230820-WA0014.jpg

הילה טל

רכזת פדגוגית

IMG-20230820-WA0013.jpg

מיה אלדור לוי

סייעת בבית החינוך

IMG-20230820-WA0012.jpg

עירית מלאכי אהרון

מורה בבית החינוך

IMG-20230913-WA0010.jpg

פרח מדבר

מורה בבית החינוך

צוות אלומות

IMG-20181007-WA0054.jpg

 שקד ניר- מנהלת 

מורן וגנר - גזברית 

הילה טל - רכזת פדגוגית

חברי הועד- שקד ניר, מורן וגנר, תמרה נוביס, רוני סוכובסקי, הלן בוצ'ומנסקי, נועה לביא, יערה לפלר, יאיר פרי, ליאורה וילמובסקי ושחר פרכטר

עורכת עלון - ענבל אלעד

אירועים חברתיים- גיא נעמתי, יובל קרמר ויעל גבאי

עורכת האתר - ליאורה חיים וילמובסקי

:נוהלי חירום

 מגישות עזרה ראשונה: ורד פרכטר ושקד ניר

ורד רופאה ושקד מגישת עזרה ראשונה והן אחראיות הבריאות שלנו באלומות

קיימת ערכת עזרה ראשונה במבנה

נועה לביא- אחראית הגנת הילד

 

:במקרה של שריפה בבניין

יש לנו ממונה על מהלך הפינוי שנמצא תמיד בבניין.

הוא יבצע תרגיל אש אחד לסמסטר.

 

כל מורה תוציא את הילדים מהבניין לנקודת המפגש שבחוץ ותבדוק שכולם נמצאים, בעזרת דף נוכחות. המבוגרים ייצאו מהיציאה המסומנת אל נקודת המפגש.

bottom of page