top of page

?איך הכל התחיל

חלקנו נמצאים בקיימברידג' בגלל עבודה, אחרים בגלל לימודים או אהבה, וכמספר אנשים, כך מספר הסיבות להישארותנו כאן. בשלב מסוים התחילה לקנן אצל כל אחד מאיתנו התחושה שמשהו חשוב חסר לנו, ובייחוד - חסר לילדנו. חשבנו שהדרך למלא את המחסור הזה היא להקים קהילה משלנו, שבמסגרתה נקיים לימודי עברית בעברית לילדים, לצד פעילות תרבותית וחברתית שמכוונת למבוגרים, והכל - בשפה העברית וברוח דמוקרטית ושיתופית.

bottom of page